Zdravje ima že od nekdaj zelo pomembno vlogo v našem vrtcu in letos smo skrb za zdravje podkrepili z nekaterimi aktivnostmi v sodelovanju z Nacionalnim institutom za javno zdravje (NIJZ). Občasno smo v aktivnosti vključevali tudi starše.

S sodelovanjem v programu smo želeli zagotoviti čimbolj zdravo in varno okolje v našem vrtcu ter s tem okrepiti možnosti za ohranjanje zdravja zaposlenih v vrtcu in naših otrok. V programu so sodelovale vse skupine našega vrtca. Vsaka vzgojiteljica je to vodila na svoj način tekom celega leta in v obravnavo teme vpletala vsa področja.

Rdeča nit programa v letu 2019/20 je bila »POČUTIM SE DOBRO«.

Po skupinah so bile obravnavane naslednje teme:

  1. Zobozdravstvena vzgoja

Vse skupine vrtca je obiskala medicinska sestra iz zdravstvenega doma. Slednja je temo uvedla, nato pa so vzgojiteljice nove izkušnje podkrepile s pogovorom in dodatnimi dejavnostmi. Otroci so se med drugim naučili pesmico Moji beli zobki (S. Makarovič), dve skupini pa sta si ogledali tudi predstavo Čisti zobki (Gledališče Smejček). Preko zgodb so se otroci pogovarjali o obisku zobozdravnika, strahu pred njim in zakaj je pomembna skrb za zobe. Ena skupina pa si je po zajtrku tudi v vrtcu vsakodnevno umivala zobe. S slednjim je zaključila ob pojavu korona virusa.

2. )Osebna higiena

V večini skupin se je temo obravnavalo pred in po razglasitvi epidemije covid-19. Pred tem smo se pogovarjali predvem o bontonu kašlja in smrkanja, nato pa smo se posvetili še umivanju rok. Otroci so se učili pravilne tehnike umivanja rok in v umivalnice dobili v pomoč tudi slike s postopkom. Delno nas je v osebno higieno uvedla tudi medicinska sestra. Preko poskusa z bleščicami so dobili otroci predstavo, kako se v primeru nehigiene med nami prenašajo virusi. Starši ene skupine so bili v času zaprtja vrtcev seznanjeni z mednarodnim dnevom higiene rok (5. maj), skupaj z otroki pa so si lahko ponovno ogledali predstavo »Čiste roke za zdrave otroke«. Spodbujeni so bili, da skupaj z otroki poskrbijo za umivanje rok.

3) Zdrava prehrana

Otroci so se o zdravi prehrani pogovarjali ob slikanici »Zelo lačna gosenica« (E. Carle). Spoznavali so zdravo in nezdravo prehrano, jo risali, delali plakate. Ugotavljali so, zakaj je pomembno uživanje zdrave prehrane. Ob tem so razlikovali tudi med sadjem in zelenjavo. Pri praznovanju rojstnih dnevov smo se trudili, da bi oblikovali čim bolj zdrav obrok. Seznanili pa so se tudi s pravili lepega vedenja ob prehranjevanju. V eni skupini so bili pri tem vključeni tudi starši v času zaprtega vrtca. Z otroki so med drugim tudi en teden beležili vnos sadja, zelenjave in dnevno obliko telesne aktivnosti.

4) Gibanje

Že v osnovi je gibanje prednostna naloga vrtca. Vzgojiteljice na vsakodnevni ravni skrbimo, da se otroci čim več gibljejo, pa naj bo to v notranjih prostorih ali na prostem. Skupine občasno obiščejo tudi bližnjo telovadnico. Ena skupina je obiskala tudi pustolovski park GEOSS in igrala mini golf v parku Tivoli skupaj z dedki in babicami. Sicer pa sodelujemo v programu Mali sonček, hodimo na daljše ali krajše pohode v naravo (glede na zmožnosti otrok v skupini), izvajamo poligone, posnemamo gibanja živali, obiskujemo okoliška igrišča ipd. Med dejavnostmi se poslužimo gibalnih minutk, gimnastičnih vaj, občasno izvajamo pravljično jogo. Otroci se igrajo elementarne igre, moštvene igre in gredo tudi na drsanje, če to omogoča sestava skupine.

5)Duševno zdravje

V vrtcu se osebje trudi za skrb za dobro počutje otrok. Vsem se omogoča, da izražajo svoja občutja, starejše se navaja, da jih ubesedijo in razložijo (čustveni semafor/tabela). Tekom celega leta se otrokom omogoča, da izbirajo tudi dejavnosti, igre po svojih željah. Ves čas je prisotna glasba, petje, ples. Otroci se vključujejo v socilne igre, se sproščajo ob glasbi, poslušajo igranje na flavto, izdelujejo ali igrajo na male ritmične inštrumente.

6) Varno s soncem

Tej temi se je poglobljeno v letošnjem letu posvetila ena skupina, druge so le ponovile ob obravnavi drugih tem. Najmlajši so se seznanjali z zaščito pred soncem s slikovnim gradivom, didaktično igračo, z opazovanjem senc predmetov, gibalno-didaktično igrico. K sodelovanju so bili spodbujeni tudi starši.

7) Narava in varovanje okolja

Oddelk, ki ima v neposredni bližini gozd, je tekom celega leta izvajal interni projekt »Gozdni ponedeljek«. Otroci so gozd obiskali ne glede na vremenske razmere in skrbeli za čistost jase, ki so jo tedensko obiskovali. Ob tem so opazovali gozdne živali, spoznavali travniške rože, pripravili sirup, ustvarjali iz naravnega materiala, ki so ga našli v gozdu ipd. Preko plakata so se učili tudi o gozdnem bontonu oz. ustreznem vedenju v gozdu.